Wil je een bijdrage geven?

Van een aantal mensen kreeg ik de vraag of het mogelijk was om een donatie te geven, als blijk van dank en waardering voor het organiseren van dit congres. Ongelooflijk vind ik dat. Het betekent dat ik makkelijker door kan gaan met dit werk. 

Het congres is bedoeld als geschenk voor jou. 

Daarom was het een week gratis, zodat iedereen deel kan nemen.

Als je wilt doneren, graag, maar voel je zeker niet verplicht. 

DANK!